- Montages - https://montages.no -

Montages.no

Mer midler til kortfilm og dokumentar

Av Eirik Smidesang Slåen , 16. september 2009 i Ukategorisert

Styret i Norsk filminstitutt har vedtatt å styrke fondsbudsjettet for dokumentar, kortfilm og samproduksjoner i 2009 tilsvarende det som er beskrevet under. Dette er udisponerte midler fra en post som ikke er blitt benyttet. Kortfilm får økt støtte med 150 000 til 35mm-kopier i sammenheng med festivalvisning, TV-dokumentaren får 750 000 kroner, mens potten til samproduksjoner tilføres hele 4 500 000 kroner.


Artikkel skrevet ut fra Montages: https://montages.no

Lenke til artikkel: https://montages.no/2009/09/mer-midler-til-kortfilm-og-dokumentar/

Copyright © 2009 Montages.no. All rights reserved.