Mer midler til kortfilm og dokumentar

Styret i Norsk filminstitutt har vedtatt å styrke fondsbudsjettet for dokumentar, kortfilm og samproduksjoner i 2009 tilsvarende det som er beskrevet under. Dette er udisponerte midler fra en post som ikke er blitt benyttet. Kortfilm får økt støtte med 150 000 til 35mm-kopier i sammenheng med festivalvisning, TV-dokumentaren får 750 000 kroner, mens potten til samproduksjoner tilføres hele 4 500 000 kroner.