Max Manus er Norges Oscar-bidrag

Norsk filminstitutt sendte i dag ut en pressemelding der de informerer om at Max Manus er valgt ut til å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste ikke-engelskspråklige film. Det kommer vel ikke som en overraskelse på noen, selv om kanskje det i år ikke nødvendigvis var så åpenbart (Erik Poppes deUSYNLIGE kan argumenteres for som en langt mer «Oscar-vennlig» film). NFI skriver om utvelgelsen:

Komiteen mener ”Max Manus” ikke bare forteller om en historisk viktig tid for Norge, men at den også har et universelt tema som berører alle nasjoner som har unge menn og kvinner i krig. ”Max Manus” er produsert av Filmkameratene ved John M. Jacobsen og Sveinung Golimo. John M. Jacobsen er også produsent for Nils Gaups ”Veiviseren” som ble Oscar-nominert i 1987.

At Filmkameratene allerede har vært gjennom hysteriet rundt en nominasjon teller veldig positivt for dem; kanskje vil de gripe denne nye muligheten med alt de har av midler og markedsføringsmuskler for å sikre en nominasjon. Det ville utvilsomt vært en ekstra stor fjær i hatten til teamet og ikke minst kulturminister Trond Giske, som har solt seg brun i skinnet fra siste års store norske kinosuksess.