Filmstøtteoversikt fra Aftenposten

Nordisk Film AS har siden 2001 mottatt mest offentlig støtte til produksjon av film i Norge, kan Aftenposten melde. Det rapporteres i samme artikkel at den norske filmens markedsdominans økte betraktelig i 2008 og at dette mest sannsynlig vil fortsette i 2009.

Det er interessant å se hvordan norsk film faktisk klarer å opprettholde et såpass høyt kvalitets- og interessenivå til tross for at gjennomsnittsbudsjettet er svært lavt. Dette er noe man må ta i betraktning når man skal diskutere den norske filmen og om «disse pengene heller vært brukt på midtdelere, rullestolramper eller konstnadseffektive kulturprodukter som litteratur, popmusikk og tegneserier?»