Chimney Pot og Norsk Filmstudio fusjonerer

peterpan_b2

I en epost til filmbransjen idag tidlig opplyser administrerende direktør Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio at hans selskap og The Chimney Pot fusjonerer. Målet er å etablere et nytt sterkt studioselskap med kompetanse i hele produksjonskjeden for lyd og bilde.

The Chimney Pot er idag store på å levere bilde- og lydetterarbeid til filmbransjen mens Norsk Filmstudio er en av de største på levering av lys, kamera og studioer. Selskapet har som mål å bli Nord-Europas mest moderne og innovative komplette studio og tjenestetilbyder til innholdsleverandører.

Bjørne-Larsen opplyser at fusjonen er motivert av spesielt to forhold:

1)      Kompetanse innen hele verdikjeden gir et bedre produkt
Med den økende bruk av digitale kameraer er det viktig for våre kunder at hele prosessen kan håndteres samlet av en leverandør, og med stor bredde i kompetansen. Etter sammenslåingen kan vi tilby hele verdikjeden til våre kunder, fra opptaket skjer til det ferdige bildet med lyd distribueres til kino eller TV. Dagens og fremtidens innholdsproduksjon åpner for en helt annen informasjonsflyt og krysskompetanse mellom tidligere definerte fagområder, og et moderne filmstudio vil ha sin styrke i en komplett integrering gjennom hele produksjonsprossessen fra ide til ferdigstilling

2)      Vi ruster oss for å møte utenlandsk konkurranse
Da Filminstituttet i fjor aktivt begynte å arbeid for at norske produsenter skulle hente finansiering i utlandet hadde selskapene allerede mistet noen leveranser til utlandet. Offentlig og regional finansiering til norske filmer fra bl.a. Tyskland gav oppdrag direkte til utenlandske leverandører. Chimney Pot og Norsk Filmstudio vil ved en sammenslåing styrke seg i forhold til å kunne konkurrere om disse leveransene. Vi håper også at det skal bli mulig for utenlandske filmprodusenter å hente mer finansiering og tjenester i Norge, slik at vi kompenserer for lekkasjene til utlandet.

Knud Bjørne-Larsen vil bli adm.dir. for det fusjonerte selskapet, mens styret vil bestå av Kåre Valebrokk, Axel Helgeland, Martin Thorkildsen, Geir Bergkastet og Cecilie Trøan. Martin Thorkildsen trer inn i rollen som kreativ produsent med hovedansvar for bildeløsninger, integrering av tjenester og nye satsningsområder.

Så blir det spennende å se hva fusjonen betyr for oss som jobber direkte med produksjon, og evt. hva slags navn det nye studioselskapet skal ha, forslag?

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen 20 kommentarer

 1. Mikkel sier:

  Men mottar ikke Norsk Filmstudio subsidier fra staten? Noen som kan forklare meg hvordan det fungerer ute på Jar?

  Uansett, en spennende og nesten radikal nyhet…

 2. pipepelle sier:

  Dette blir saker! Men hva skal det nye selsapet hete? Norsk Film Pot?

 3. Morten sier:

  «Norwegian pot» får nok flest europeiske kunder

 4. Statsstøtte?

  Norsk Filmstudio AS mottar ikke statsstøtte. Selskapet er 100% kommersielt og drives ikke av staten. Staten har armlengdes avstand til selskapet, dvs de har ingenting med driften å gjøre. Selskapet ble stiftet i 2005 etter utskillelse fra Filmparken AS for å tydeliggjøre forskjellen på kommersiell drift og det kulturpolitiske formålet Filmparken har med å bevare studioene.

  Staten eier 78% av Filmparken AS. Det selskapet eier studiobygningene som leies ut til Norsk Filmstudio AS. Filmparken AS er det tidligere Norsk Film AS, det selskapet fikk statsstøtte til drift av sin produsent- og finansiørrolle, men etter opprettelsen av Norsk Filmfond og avviklingen av Norsk Films produsentrolle i 2001 falt den støtten bort.

  Hittil har Filmparken AS eid 100% av Norsk Filmstudio AS, men fremover vil de kun eie 60%. Dette bare øker avstanden fra staten til selskapet. Nå blir det tydeligere roller med Staten som hovedeier i selskapet som eier eiendommen med studiobygningene (Filmparken AS) og det nyfusjonerte selskapet som leier studioene (Filmstudioet/Chimney)

  Staten har vært veldig tydelig på at de har ønske om å bevare filmstudioene i statlig eie for å hindre at en privat kjøper overtar eiendommen og gjør den om til f.eks. boligtomter. Dette er gjordt ved å beholde statens aksjer i Filmparken AS (Eiendomsselskapet) og å bidra til at avstanden til Norsk Filmstudio AS øker ved at andre aksjonærer (fra Chimney Pot) slipper til.

  Utleie av kamera, lydlegging o.l. har staten intet formål med å drive, derfor har de ikke innvendinger mot at eierforholdet i Norsk Filmstudio vannes ut.

  Jeg vet mange tror vi er statstøttet, og spesielt enkelte konkurrenter liker å hevde dette. Dette er rene faktafeil og beror på manglende kunnskap om situasjonen, og at de konkurrentene som uttaler seg negativt heller fortsetter med det enn å innhente fakta.

  Ønsker noen en nærmere forklaring så bare ring meg.

  Vennlig hilsen
  Knud Bjørne-Larsen
  Adm. dir. Norsk Filmstudio AS

 5. Mikkel sier:

  Hei, takk for en grundig tilbakemelding. Årsaken til at jeg stilte spørsmålet er nettopp diskusjonen for noen år tilbake om mulig privatisering av Filmparken.

  Ang. konkurrenter som hevder dere får statstøtte, kjenner jeg ikke til dette, men utfra det du skriver – lurer jeg jo på hvorvidt dere betaler markedspris for leie av eiendommen eller ei.

  -Mikkel

 6. Markedspris: Godt spørsmål. Prisen er satt ut fra snittet av tre eksterne takstmenn/meglervurderinger. Studioleien har i perioder hvert en møllestein, men med aktivt utleie klarer vi å forsvare å betale leien. Om 10 år legges lokalene ut på anbud, men i dagens situasjon har Filmparken ønsket å sikre inntektene sine ved å kreve at det nye selskapet leier i 10 år til for å akseptere at fusjonen skjer.

 7. erik sier:

  Gratulerer. Jeg stemmer for Norsk Pot Studio!

 8. erik røed sier:

  Det er underlig at Bjørne-Larsen hevder at Norsk Filmstudio as ikke har vært statsstøttet!
  Et eller annet sted ble ihvertfall underskuddene i flere år dekket opp, og det var nok fra eierne (dvs Kulturdepartementet på vegne av Staten)

  Uansett: det som er mer enn pussig er at blant de konkurrentene Bjørne-Larsen mener ikke har forstått hvordan dette henger sammen er akkurat det selskapet Norsk Filmstudio nå velger å fusjonere med: Chimney Pot as, som sammen med 9 andre aktører i filmbransjen har brukt flere hundre tusen kroner på advokater for å få Norsk Filmstudios eiere dømt i ESA-domstolen for ulovlig statsstøtte. I tillegg har Chimney Pot også meldt Norsk Filmstudio til Konkurransetilsynet for å se på de konkurransevridende metodene Norsk Filmstudio bruker i egenskap av å være monopolbedrift.

  Vel, akkurat det har jo Bjørne-Larsen klart! Å få med seg Kulturdepartementet på å ekspandere slik at de, i stikk med hva trenden er for tiden; Å kjøpe opp konkurrenter i den hensikt å skape et virkelig statsmonopol.

  Det er ikke det norsk filmproduksjon trenger nå!

 9. Knud Bjørne-Larsen sier:

  Vi har ikke kjøpt opp en konkurent, vi har fusjonert, det er altså ikke brukt midler til å kjøpe aksjer eller annet. Filmparken AS (som er delvis eid av staten) eier nå bare 60% av Norsk Filmstudio mot at de tidligere eide 100%, kulturdepartementet er altså med på å vanne seg ut, det må vel være det motsatte av hva du mener med at de danner et statsmonopol.

  Monopol er og et sterkt utrykk, vi har faktisk beveget oss motsatt vei. Våre samlede markedsandeler (Chimney og Filmstudioet) er nå lavere enn hva Filmstudioet hadde av andeler ved århundreskiftet.

  Det at Chimney og andre brukte advokathonorar på å felle oss er jo synd, for det viste seg jo at de tok feil i bedømningen. Den gang sa jeg også at de (alle de 9 konkurentene) burde spurt meg om fakta før beskyldningene som bygget på følelser, da ville de spart pengene.

  Kan vi ikke nå legge bak oss alle beskyldninger om monopol og statsstøtte, det fører ikke frem og burde være en for lengst tilbakelagt diskusjon. La oss heller glede oss over at Norge blir satt på det nordiske kartet med en stor leverandør, og det ikke lenger er noe som bare er forbeholdt svenske og danske selskaper.

  Jeg er glad noen av dere har stått frem og sagt hva de mener, da er det lettere å forklare sammenhengen i stedet for at jeg hører rykter om f.eks. folk som tror vi får 10 mill i statsstøtte hvert år (et rykte jeg hørt nylig fra en i bransjen som var overbevist om det uten å ha annet grunnlag en å mene å ha hørt det av noen).

  Skal vi samarbeide og skape en sterk bransje eller skal vi krangle? Møt meg, ring meg eller mail meg så kan vi prate direkte.

  Hilsen
  Knud Bjørne-Larsen
  knud@norskfilmstudio.no
  90 78 09 96

 10. Fredrik Støbakk sier:

  Honnør til deg Knud for å ta del i debatten på denne måten. Jeg er også veldig spent på hva dette vil bety for norsk spillefilm og synes den åpne samtalen her er veldig fin, så derfor: 1) Betyr dette at norske produsenter kan vente at ditt/deres nye selskap vil kunne bli en betydelig større finansiør på norske spillefilmer enn det dere på hver kant har vært tidligere? 2) Vil dere satse mer på reklamefilm enn tidligere? 3) Og, når dere først er i gang med å tenke stort, hva med å opprette en filmlab også? Jeg foreslår Film Jar som nytt navn. Både norskt og internasjonalt. Lykke til!

 11. Takk for hyggelig melding.

  Om vi blir større finansiør samlet enn vi var på hver vår kant er vanskelig å vite. Våre investeringer er og blir arbeidskreditter knyttet til leveranser slik vi begge, og andre leverandører, alltid har praktisert.

  Reklamefilm er allerede en stor del av markedet for begge selskapene. Vi har fokus på all produksjon av levende bilder uavhengig av format.

  Filmlab i Norge er det nok ikke økonomisk grunnlag for nå, og situasjonen fremover blir ikke bedre med økt bruk av digitalt opptak og digital distribusjon. Vår «lab» blir å levere hele den digitale flyten og dermed gi produsenten trygghet for kvalitet på bilde og sikkerhet for filhåndteringen.

 12. erik røed sier:

  Hei Knud!

  «Bare ring meg».
  Det er noe du gang på gang har sagt i pressen, at hvorfor kan ikke de som kritiserer Norsk Filmstudio bare ringe deg og få avklart alt over telefon?

  Det ligner på veldig mye annet i filmbransjen, at man bare skal ringe hverandre, avtale internt, gjøre opp kameratslig, privat. Det synes jeg er problematisk.

  Jeg tror ikke at noen annen del av næringslivet, hvor man er så avhengig av offentlige tilskudd (til filmproduksjoner), som samtidig er så skjermet for offentlig innsyn i beslutningsprosesser. Anbudsregler finnes ikke. Koblete tjenestetilbud fra aktører med dominerende markedsmakt er vanlig, og blir sjelden kritisert. Krysseie og samrøre er like vanlig.
  -Og de som ikke er enig i opplegget skal helst ringe deg for å få det forklart.

  Det er ikke kontroversielt å hevde at samarbeid er bra. Det er noe aktørene i filmbransjen driver med til daglig.
  Konkurranse er også bra; Det hever nivået på produktene, og gjør utnyttelsen av midlene så effektiv som mulig. Det er svært viktig når det er såpass mye finansiering av filmene kommer fra statsbudsjettet.
  De såkalte arbeidskredittene er også til en viss grad bra, fordi det ansvarliggjør leverandørene på en slik måte at de må yte maksimalt for å få tilbake pengene sine. De teller også som egenkapital for filmprodusenten i et gitt filmprosjekt, noe som sikrer at også mindre produsenter med begrensete kapitalressurser også kan realisere sine gode manuskripter.

  Men disse leverandørkredittene har også flere ulemper, hvorav at de virker prisdrivende er én effekt. Underleverandørene i filmbransjen er bare som hvilken som helst andre små (i noen få tilfeller mellomstore) bedrifter med lønns- og andre faste kostnader, og disse løper uansett om kredittene blir innløst eller ikke. Underleverandørene må derfor prise tjenestene slik at de vil overleve på å bare kanskje få halvparten av det beløpet de har hevdet i pristilbudet. Som regel kan den reelle prisen kan neppe anses som annet enn hva det avtalte beløpet med kreditten fratrukket. Tjenestene får altså et kunstig høyt nivå.

  Det som imidlertid allermest problematisk er at dersom vi har en offentlig eiet mediebedrift, som nå med enda større markedsmakt, vil fortsette å koble tjenester på en slik måte at «dersom du ikke tar hele pakken med kostymeleie, studio, lys og lyd, så mister du kreditt og rabatt på de forskjellige delene». Det mener jeg er utilbørlig for den desidert største leverandøren, og desto mer problematisk at den er offentlig eiet.

  At Chimney Pot nå velger at «better join than fight» er forståelig på mange måter, eller kanskje det er Norsk Filmstudio som tenker slik?

  Jeg hevder ihvertfall at det er Norsk Filmstudio som har vært lokomotivet i den ufriske kokurransesituasjonen i markedet, hvor det gis opp mot 100% «arbeidskreditt» på enkelte tjenester, forutsatt at kunden bestiller hele menyen.

  Jeg synes også at det er interessant å ha et offentlig ordskifte om dette.
  Men bevares, vi kan godt ringes også.

  mvh erik

 13. Når jeg tidligere har anbefalt å ta en telefon er det fordi mye av kritikken om statsstøtte og monopol skyldes mangel på kunnskap om virkeligheten, og jeg forklarer gjerne faktaene. Har ingenting i mot et offentlig ordskifte.

  Når det gjelder alt annet du skriver så forstår jeg alt du sier innledningsvis inntil du bruker utrykket «offentlig eiet mediebedrift». Vi er et aksjeselskap men uten offentlig innblanding i priser, tjenester eller noen form for tilførsel av midler. Hadde dagens eiere valgt å selge oss hadde vi allikevel vært like store. Eierskapet betyr altså ingenting for vår størrelse (eller som du skriver vår makt). I det nye selskapet vil staten indirekte ha mindre enn 50% eierandel, er ikke det et skritt i riktig retning i forhold til hvordan du vil ha det?

  Det at du skriver om å måtte ta hele pakken for ikke å miste rabatter og kreditt er direkte feil. Vi har til en stor andel av produksjonene kun levert enkeltdeler, mens rabatten og kreditten allikevel er tilstede.

  Den koblingen vi ikke klarer å gjøre, som noen av våre konkurenter gjør, er når produsenten må ta lys, grip, lydopptak eller kamera fra stabspersonen fordi denne også eier utstyret selv. Det er ikke alltid den beste løsningen. Den type kobling vil fortsette og vil nok vanne ut rene utleiehus sine muligheter til å investere i nytt utstyr.

  Jeg er enig i at arbeidskreditter er en usunn del av spillet, men vi kommer vel vanskelig utenom dem. Jeg har ingen oppskrift på hvordan man skal unngå å måtte gi arbeidskreditter, ikke minst nå som finansiering fra utlandet øker. Arbeidskreditter er og blir en del av prispolitikken i bransjen, og behovet har jo bare økt de siste årene omvendt proporsjonalt med at andelen av offentlig finansiering pr. film har sunket.

 14. erik røed sier:

  Hei igjen!

  Dette synes jeg var et konstruktivt svar fra deg. Jeg er jo ikke enig i alt, men ting har jo for vane med å se anderledes ut fra andre utkikkssteder enn akkurat der man selv befinner seg.

  Hvis jeg selv også får lov til å være litt konstruktiv, så synes jeg, sett fra mitt ståsted, at det for Filmfondstøttede prosjekter burde være en enkel og gjennomsiktig anbudsordning for filmrelaterte tjenester, samt at det i tildelingen av filmmidler burde være et tak på hvor stor del av underleverandørenes kreditter skal kunne telle som filmprodusentens egenkapital. Dessuten synes jeg at Konkurranselovens bestemmelser om misbruk av markedsmakt heller burde være en etisk guideline, særlig ifbm. kopling av forskjellige tjenester knyttet opp mot rabatter og kreditter. Det ansvaret hviler tungt på et stort selskap med statlig aksjonær.
  I og med at Konkurransetilsynet er et organ med svært dårlig potens (sic!), så må aktørene selv ha et forhold til etikken, særlig fordi de er i et konstant samarbeidsforhold samtidig som de konkurrerer.

  Nok sagt. Nå går jeg og gifter meg.

  Ha en fin pinse!

  mvh erik

 15. Knud Bjørne-Larsen sier:

  Hei Erik, bra med ideer man kan diskutere, mange av innspillene ditt siste innlegg kan danne grunnlag for diskusjoner om fremtidens filmpolitikk.

  Lykke til med bryllupet!

  Hilsen Knud

 16. Simen G. sier:

  Du Knud. Når dere nå råder over begge mixekinoene i landet. Har ikke dere da et slags monopol på kinomix. ; )

 17. Knud Bjørne-Larsen sier:

  Ikke helt, men jeg skjønner at du spør. Erik Røed som har hatt en dialog på denne siden har jo nettopp bygget om et av sine studioer til miksekino (der fik du den gratisannonsen Erik!). Nå føler jeg heller ikke at produsentene er bundet av grenser så de finner også frem til miksekinoen i Trollhättan. Samtidig mister vi hvert år oppdrag til Nordisk Film sin miksekino i Danmark (der fikk Espen Skjetne også en gratisannonse). Et lite PS: Vi prøvde før jul å få kjøpt miksekinoen i Trollhättan da den ble lagt ut til salgs, for å få en del av Film-i-vest produksjonene på norske hender, men tapte den budkonkurransen mot et Nordisk Film kontrollert selskap. Skulle ønske den hadde havnet på norske hender i stedet for danske.

  Jeg vil også legge til at tiden hver produksjon bruker i misekinoen har blitt redusert i de siste årene slik at det er vanskelig å drive en kino økonomisk når man må måle seg med priser i utlandet (hvor antall produksjoner er langt høyere). Frogner Kino er jo ingen god butikk for Chimney, så kanskje vi skal være glade for at det overhodet finnes miksekinoer i Norge, og akseptere at ikke mange kan ha det.

 18. Petter Fladeby sier:

  Hei Knud og gratulerer med fusjon.
  Det at filmene bruker mindre tid i miksen må vi gjøre noe med!
  Det er der jo «magien» oppstår og filmen virkelig kan bli bedre.

  Sees!

  Petter

 19. Veldig enig Petter, viktig budskap!

 20. Mikkel sier:

  Hva skal et firma som ikke produserer film med så mye produksjonsutstyr og fasiliteter.

  På tide med litt Marx…

  Vive la Révolution!

Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="https://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>