Chimney Pot og Norsk Filmstudio fusjonerer

peterpan_b2

I en epost til filmbransjen idag tidlig opplyser administrerende direktør Knud Bjørne-Larsen i Norsk Filmstudio at hans selskap og The Chimney Pot fusjonerer. Målet er å etablere et nytt sterkt studioselskap med kompetanse i hele produksjonskjeden for lyd og bilde.

The Chimney Pot er idag store på å levere bilde- og lydetterarbeid til filmbransjen mens Norsk Filmstudio er en av de største på levering av lys, kamera og studioer. Selskapet har som mål å bli Nord-Europas mest moderne og innovative komplette studio og tjenestetilbyder til innholdsleverandører.

Bjørne-Larsen opplyser at fusjonen er motivert av spesielt to forhold:

1)      Kompetanse innen hele verdikjeden gir et bedre produkt
Med den økende bruk av digitale kameraer er det viktig for våre kunder at hele prosessen kan håndteres samlet av en leverandør, og med stor bredde i kompetansen. Etter sammenslåingen kan vi tilby hele verdikjeden til våre kunder, fra opptaket skjer til det ferdige bildet med lyd distribueres til kino eller TV. Dagens og fremtidens innholdsproduksjon åpner for en helt annen informasjonsflyt og krysskompetanse mellom tidligere definerte fagområder, og et moderne filmstudio vil ha sin styrke i en komplett integrering gjennom hele produksjonsprossessen fra ide til ferdigstilling

2)      Vi ruster oss for å møte utenlandsk konkurranse
Da Filminstituttet i fjor aktivt begynte å arbeid for at norske produsenter skulle hente finansiering i utlandet hadde selskapene allerede mistet noen leveranser til utlandet. Offentlig og regional finansiering til norske filmer fra bl.a. Tyskland gav oppdrag direkte til utenlandske leverandører. Chimney Pot og Norsk Filmstudio vil ved en sammenslåing styrke seg i forhold til å kunne konkurrere om disse leveransene. Vi håper også at det skal bli mulig for utenlandske filmprodusenter å hente mer finansiering og tjenester i Norge, slik at vi kompenserer for lekkasjene til utlandet.

Knud Bjørne-Larsen vil bli adm.dir. for det fusjonerte selskapet, mens styret vil bestå av Kåre Valebrokk, Axel Helgeland, Martin Thorkildsen, Geir Bergkastet og Cecilie Trøan. Martin Thorkildsen trer inn i rollen som kreativ produsent med hovedansvar for bildeløsninger, integrering av tjenester og nye satsningsområder.

Så blir det spennende å se hva fusjonen betyr for oss som jobber direkte med produksjon, og evt. hva slags navn det nye studioselskapet skal ha, forslag?