Norge signerer europeisk filmavtale

Gode nyheter fra Kulturdepartementet i dag: Trond Giske har avgjort at Norge skal signere det som heter «Den europeiske konvensjon om samproduksjon om film». Avtalen er allerede undertegnet av 39 land før oss, og innebærer et sett med regler som er ment å gjøre det enklere for produsenter å finne filmfinansiering på tvers av landegrensene.

NRK har snakket med filminstituttets leder Nina Refseth, som mener dette gir norske produsenter helt nye muligheter. VGs Jon Selås, på sin side, har benyttet dagens nyhet til å møte noen av produsentene som kan tjene på avtalen. «Dette får stor betydning for oss; det handler om penger, ressurser og muligheter for autensitet i en stadig mer internasjonal bransje,» sier Paradox-produsent Finn Gjerdrum til avisen, og får støtte fra kollega Sveinung Golimo i Filmkameratene: «For å få til en del store filmprosjekter i fremtiden, er norsk tilslutning helt nødvendig.»