begrepet-kuleshov-eksperimentet

Begrepet: Kuleshov-eksperimentet

Kuleshow-eksperimentet

«Begrepet» er en spalte der vi enkelt forklarer opprinnelsen og betydningen av et begrep knyttet til filmens verden.

Kuleshow-eksperimentetLev Kuleshov er kjent for det som i dag kalles Kuleshov-eksperimentet. Han viste at tilskueren aktivt ilegger en mening når to innstillinger settes sammen. Han tok flere eksisterende klipp og satte de sammen. En innstilling var fast: ansiktet til en mann. For hver montasje med mannens ansikt og et annet klipp, mente publikum å kunne se følelsesmessige forskjeller i mannens ansikt, eksempelvis sorg, medfølelse, og glede. Eksperimentet sier mye om tilskuerposisjonen og hvor avgjørende montasjen er for hvordan ting tolkes. Her er Alfred Hitchcocks måte å forklare på:

Skriv ut artikkelen Skriv ut artikkelen Din kommentar

Du kan bruke følgende koder:
<a href="http://montages.no">lenke</a>
<b>fet skrift</b>
<i>kursiv</i>
<blockquote>sitat</blockquote>